सूचना तथा समाचार


सूचना ! विपद जोखिम व्यवश्थापन सम्बन्धी तालिममा सहभागी हुने बारे ।

विषयः उपस्थिती सम्बन्धमा । श्री सामाजिक परिचालक ज्यू, LGCDP, (२४ वटै गा.वि.स.) उपरोक्त सम्बन्धमा, जिल्ला विकास समिति, मुगुको आयोजना तथा...
थप पढ्नुहोस ...सूचना ! विपद जोखिम व्यवश्थापन सम्बन्धी गोष्ठीमा उपस्थित भइदिने बारे ।

विषयः उपस्थिती सम्बन्धमा । श्री गा.वि.स. सचिब ज्यू (२४ वटै गा.वि.स.) उपरोक्त सम्बन्धमा, जिल्ला विकास समिति, मुगुको आयोजना तथा यूनिसेफ...
थप पढ्नुहोस ...स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाइ सूचना प्रविधि सम्बन्धि अाधारभूत तालिम संचालन

सूचना ! मिति २०७३।०२।२८ र २९ गते स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाइ सूचना प्रविधि सम्बन्धि अाधारभूत तालिम संचालन हुने भएकोले यस भन्दा...
थप पढ्नुहोस ...
Pre-consensus between DDC Mugu and Back to life e.V. Germany

Pre-consensus between DDC Mugu and Back to life e.V. Germany
डिजिटल सूचना पाटी संचालनमा !

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय मुगुमा जिल्ला विकास समितिको दैनिक सुचना तथा नागरिक वडापत्रलाइ डिजिटाइज गरी फागुन ५ गते देखि डिजिटल...
थप पढ्नुहोस ...दर्ता र चलानीका रेकर्डहरू कम्प्यूटर सिस्टममा !!

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, मुगुमा अा.व.२०७२।०७३ का (मितिः२०७२ साउन १ गते देखिका) सम्पूर्ण दर्ता र चलानीका रेकर्डहरू कम्प्यूटर सिस्टममा व्यवस्थित...
थप पढ्नुहोस ...६६ अाै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मुगु जिल्लाको सदर मुकाम गमगढीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो ।

६६ अाै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मुगु जिल्लाको सदर मुकाम गमगढीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो ।
Skip to toolbar