स्थानीय तहमा हाल कार्यरत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृत ज्यूहरूको सम्पर्क नम्बर

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्थानीय तहमा हाल कार्यरत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृत ज्यूहरूको सम्पर्क नम्बर सूचना २०७४।०४।०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मुगु जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको सम्पर्क नम्बरहरू

मुगु जिल्लाअन्तर्गतका गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा हाल कार्यरत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृत ज्यूहरूको सम्पर्क नम्बर

Skip to toolbar