किर्ति बहादुर खाती

पद : कार्य प्रबन्धक

शाखा : गरिबि निवारण कोष र्इकार्इ कार्यालय

टेलिफोन : ९८४८४३६५८५

इमेल : kritikhati38@gmail.com

स्थायी ठेगाना : लुयाटा १, बझाङ

कार्यकाल : २०७२ माघ ६ देखि हाल सम्म


Skip to toolbar